Priser

PRISER

Kristian Hellgren är som specialisttandläkare och parodontolog fr o m 1/1 2013 berättigad att göra ett högre avdrag för vissa behandlingar (se tandvårdsförsäkringens ersättning nedan) då patienten remitteras från annan tandläkare.

Prislistan gäller fr.o.m 1/1/ 2023 och tills vidare.

Prislista

1. Tandvårdsförsäkringens ersättning (% andel av beloppet beroende på ackumulerat belopp under 1 år, karensnivå 3500 kr) /specialist.

2. Vårt lägsta pris för åtgärden (SEK).

3. Vårt högsta pris för åtgärden (SEK).

Kod


1.

2.

3.

Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare

935

1500

3000


Fullständig undersökning och diagnostik, utförd av tandhygienist

680

1050Akut eller kompletterande undersökning eller utredning av enstaka tand eller enstaka problem, utförd av tandläkare

405

1200

1800


Akut eller kompletterande undersökning eller utredning som omfattar flera tänder eller multipla problem, utförd av tandläkare

1445

2500Kompletterande eller akut undersökning, kontroll av behandlingsresultat, utförd av tandhygienist

530

850Specialistutredning

1160

1500

2500


Röntgenundersökning av enskild tand

60

60Röntgenundersökning, delstatus

210

400

  700


Röntgenundersökning, intraoral, komplett för munhålan

885

910

1500


Panoramaröntgen

485

485Röntgenundersökning, extraoral

460

460Röntgenundersökning, omfattande

885

1500Studiemodell, för behandlingsplanering

640

750Salivsekretionsmätning

695

1500Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning

245

650biopsi

1145

3500Kompletteringsåtgärd för specialist i oral radiologi, per behandlingstillfälle

635

0PAD

700

1500


Kod

Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder

1.

2.

3.

201

Information och instruktion vid risk för karies, gingival/parodontal sjukdom och käkfunktionsstörning

405

750


202

Professionell tandrengöring, fluorbehandling och kostrådgivning i kombination med undersökningsåtgärd

120

500


203

Professionell tandrengöring, fluorbehandling och kostrådgivning

335

1200

1500

204

Profylaxskena, per skena

685

800Kod

Sjukdomsbehandlande åtgärder

1.

2.

3.

301

Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattande behandling

360

1200

1500

302

Sjukdomsbehandlande åtgärder

665

1500

2500

303

Sjukdomsbehandlande åtgärder, omfattande behandling

1450

3500

5000

311

Information och instruktion vid tand- och munsjukdomar

415

750


321

Icke-operativ behandling av kariessjukdom

415

1200


341

Sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal sjukdom eller peri-implantit, mindre omfattning

430

1500

3500

342

Sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal sjukdom eller peri-implantit, större omfattning

805

3500

5000

362

Lustgassedering, per gång

775

0


Kod

Rotbehandlingar

1.

2.

3.

501

Upprensning och rotfyllning, en rotkanal

3225

4500

6500

502

Upprensning och rotfyllning, två rotkanaler

3615

5500

7500

503

Upprensning och rotfyllning, tre rotkanaler

4620

6500

8500

504

Upprensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler

5150

7500

9000

521

Akut endodontisk behandling

685

1800

2500

522

Komplicerad kanallokalisation

685

1800

2500

523

Stiftborttagning

1010

1800

2500

541

Rotspetsoperation, per operationstillfälle

3105

5500

8000

591

Kompletteringsåtgärd för specialist i endodonti, per behandlingstillfälle

250

0


Kod

Kirurgiska åtgärder

1.

2.

3.

401

Tanduttagning, en tand

1520

1500

2500

402

Tanduttagning, en tand, komplicerad

2160

2500

4500

403

Tanduttagning, tillkommande, enkel

600

700

1000

404

Operativt avlägsnande av en eller flera tänder eller annan vävnad, per operationstillfälle

4370

6500

8000

405

omfattande dentoalveolär kirurgi

5390

8500

10000

421

Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat, per operationstillfälle

4045

14000

20000

422

Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik, per operationstillfälle

2025

2100

3500

423

Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat, per operationstillfälle

6310

18000

25000

424

Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik, per operationstillfälle

2290

2000

3000

425

Operation avseende käkbensförankrade implantat, fler än tre implantat, per operationstillfälle

8510

20000

35000

426

Kirurgisk friläggning av fler än tre implantat vid tvåstegsteknik, per operationstillfälle

3105

3500

4500

427

Benaugmentation med egen benvävnad

4375/

5355

15000


428

Benaugmentation med benersättningsmaterial

5870/

6970

20000


429

Borttagande av implantat, per operationstillfälle

3515

6500


430

Peri-operativ kirurgi vid implantatkirurgi

910/

1095

1500

2500

451

Parondontalkirurgi en kvadrant eller inom pos 3:a-3:a

4825

5000

7500

452

Parodontalkirurgi i flera kvadranter eller omfattande kirurgi i en kvadrant

6630

7000

10000

453

Kirurgisk behandling av periimplantit

4625

5000

6500

454

Kirurgisk behandling av periimplantit omf

6035

7000

8500

491

Kompletteringsåtgärd för specialist i oral kirurgi, per behandlingstillfälle

370

0


492

Kompletteringsåtgärd för specialist i parodontologi, per behandlingstillfälle

370

1500


Kod

Bettfysiologiska åtgärder

1.

2.

3.

604

Mjukplastskena för bettfysiologisk behandling, per skena

2060

2500

3500

605

IBettskena i hård akrylat, utförd på bettfysiologiska indikationer, per skena

3260

4500

6500

691

Kompletteringsåtgärd för specialist i bettfysiologi, per behandlingstillfälle

125

0


Kod

Reparativa åtgärder

1.

2.

3.

701

Fyllning av en yta på framtand eller hörntand

545

1800

4500

702

Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand

850

3000

5500

703

Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand

1010

3500

6000

704

Fyllning av en yta på molar eller premolar

690

2500

3500

705

Fyllning av två ytor på molar eller premolar

1020

3000

4500

706

Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar

1330

3500

5500

707

Krona i plastiskt material, klinikframställd

1545

4700

7000

708

Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi

490

2000


Kod

Protetiska åtgärder

1.

2.

3.

801

Laboratorieframställd krona

4790

7000

10000

802

Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift

2490

4000

6000

803

Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift

1190

2000


804

Hängande broled, per led

2085

3000

4500

805

Emaljretinerad konstruktion, per stöd

1625

3000

4500

806

Radikulärförankring vid avtagbar protes

3465

6000


807

Semipermanent krona/bro, per led

2050

5000


808

Innerkrona för teleskop- och konuskonstruktioner

3150

5000


811

Cementering av lossad krona/fasad, per krona/fasad

595

1200


812

Broreparation 1

1520

3500

6500

813

Broreparation 2

4620

6500

9000

814

Broreparation 3

7980

8500

20000

821

Protestand, per styck

50

150


822

Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder

3525

4000

6500

823

Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder

4960

6000

8000

824

Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad

9815

17000

28000

825

Komplicerad partiell protes med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments

10335

18000

30000

826

Attachments, per styck, material

500

1000

827

Hel underkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder

10065

15000

20000

828

Hel överkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder

10065

15000

20000

829

Immediatprotes

7535

12000

20000

831

Justering av avtagbar protes

385

750

3500

832

Lagning av protes eller tillsättning av protestand

1285

2500

5000

833

Rebasering av protes

2625

3500

6500

834

Lagning av protes där teknikerinsats krävs

2000

3500

6500

835

Rebasering och lagning av protes

3115

3500

5000

836

Komplicerad lagning av protes där svetsning av nya fästen behövs

3900

5000

9000

837

Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes

6735

8000

12000

420

Implantat, per styck

2900

3700

4500

852

Implantatförankrad krona

6445

10000

15000

853

Hängande led vid implantatförankrad bro

2250

4000

5000

861

Implantatförankrad bro, överkäke, 4 implantat

34375

45000

65000

862

Implantatförankrad bro, överkäke, 5 implantat

36490

50000

65000

863

Implantatförankrad bro, överkäke, 6 implantat

38130

65000

70000

864

Suprakonstruktion för implantatförankrad bro, överkäke

32440

50000

70000

865

Implantatförankrad bro, underkäke, 4 implantat

33245

45000

65000

867

Suprakonstruktion för implantatförankrad bro, underkäke

30145

45000

65000

871

Implantatstödd täckprotes, 2 implantat

18820

25000

35000

872

Implantatstödd täckprotes, överkäke, 3 implantat

17840

35000

45000

873

Implantatstödd täckprotes, överkäke, 4 implantat

23965

45000

65000

874

Tillägg för alveolarbar vid implantat, 2 implantat

4745

6000


875

Tillägg för alveolarbar vid implantat, 3 implantat

5590

7000


876

Tillägg för alveolarbar vid implantat, 4 implantat

7445

8000


877

Implantatstödd täckprotes, exklusive implantat, implantatkomponenter och förankringselement

12845

18000


878

Förankringselement täckprotes, tillägg, per styck

305

500


881

Reparation av implantatförankrad konstruktion, mindre omfattande

1140

2500


882

Av- och påmontering av implantatförankrad bro

2940

3500

4500

883

Reparation av implantatförankrad bro med tandteknikerinsats

3075

8000

15000

884

Reparation av implantatförankrad bro där omfattande tandteknikerinsats krävs

7535

12000

20000

885

Implantat vid reparation eller utbyggnad, per styck

2040

3700

4000

886

Distans inklusive centrumskruv, per styck

1150

3000


887

Fästskruv och protetisk cylinder (lab), per styck

275

950


888

Fästskruv, per styck

165

750


889

Centrumskruv, per styck

590

1800


891

Kompletteringsåtgärd för specialist i protetik, per behandlingstillfälle

190Kod

Tandreglering

1.

2.

3.

901

Tandreglering, en käke, enkel behandling

12805902

Tandreglering, en käke, okomplicerad behandling

16770903

Tandreglering, en käke, normal behandling

19455904

Tandreglering, en käke, komplicerad behandling

24555905

Tandreglering, två käkar, enkel behandling

17090906

Tandreglering, två käkar, okomplicerad behandling

21675907

Tandreglering, två käkar, normal behandling

24855908

Tandreglering, två käkar, komplicerad behandling

30830990

Kompletteringsåtgärd för specialist i ortodonti, per behandlingstillfälle

0