Behandlingar

BEHANDLINGAR

HOS MIG SOM SPECIALIST KAN DU SÖKA VÅRD ÄVEN UTAN REMISS.

Du som har allvarliga tandproblem och söker en riktig specialisttandläkare kan kontakta oss direkt eller via en remiss från din  allmäntandläkare. Du kan även söka oss för en ”second-opinion” om du är osäker hur allvarliga dina tandproblem är eller om den behandling du föreslagits är den bästa för dig och skall utföras av personer med rätt kompetens.

Eftersom svenska myndigheter har svårigheter att kommunicera till allmänheten skillnaden mellan behöriga specialisttandläkare och allmäntandläkare med olika självlärda specialintressen som exempelvis estetik och implantatkirurgi, vilket äventyrar patientsäkerheten, är det viktigt att du som patient är vaksam så snart du får veta eller känner att du har allvarligare tandproblem.

Det som skiljer ”glada amatörer” som allmäntandläkare som sysslar med implantatkirurgi och andra avancerade behandlingar där risk för allvarliga komplikationer och kostsamma misslyckanden är stor, från behöriga (av socialstyrelsen godkända) specialisttandläkare är att de senare har en lång och omfattande vidareutbildning inom universitetet som för parodontologi innebär avancerade kirurgiska kunskaper. Detta skall man som patient vara klar över och den informationen skall också en allmäntandläkare ge sin patient före ett ingrepp så att du som patient kan ta ställning till hur och av vem du vill ha behandling.

Implantatskruvar

IMPLANTAT BEHANDLING

Om tandimplantat: Implantatbehandling dvs. insättandet av fixturer(skruvar) i käkbenet på vilket kronor broar och proteser kan fästas är en sedan flera decennier utprovad och dokumenterad metod (den s.k. Brånemarksmetoden). ”Skruvarna” i TITAN gängas ned i förborrade säten under lokalbedövning och lämnas att läka i minst 8 veckor innan de nya tänderna kan påbörjas.

Tanvårdsverktyg

NYA METODER

Även om nya behandlingsmetoder, medicintekniska produkter och medikamenter ständigt dyker upp inom tandvården är det fortfarande endast ett fåtal som har den vetenskapliga förankring som behövs för att garantera patienten hög säkerhet och god förutsägbarhet om resultatet. Inom tandlossningsområdet är det fortfarande noggrann mekanisk rengöring av rotytor från tandsten och plaque kombinerat med kirurgisk friläggning och avlägsnande av inflammerat tandkött som gäller. Enstaka medikamenter såsom antibiotikageléer och Emdogain, ett benvävnadsstimulerande preparat, som kan ge en positiv stödeffekt vid utvalda tänder. Det är dock inga mirakelmedel utan får användas med stor urskiljning.

Implantat skruvar

TANDLOSSNING

Tandlossning (parodontit/ parodontose) är en kronisk sjukdom som inte går att bota. Behandlingen med tandstensborttagning (depuration) och operationer går ut på att lindra symptomen och hejda förloppet så mycket som möjligt. Den exakta orsaken till sjukdomen som drabbar c. 10-15% av den vuxna befolkningen är ännu inte känd. Däremot vet man att munhålans bakterier som utgör plaque och tandsten är en nödvändighet för att sjukdomen skall utvecklas. Tonvikten i behandlingen ligger därför på att dels förebygga uppkomst genom en bra munhygien framför allt mellan tänderna samt att försöka återställa och upprätthålla ett friskt tandkött sedan sjukdom upptäckts.

Tandblekning

PROFESSIONELL TANDBLEKNING

Nya direktiv från EU

innebär att Professionell Tandblekning med de effektivaste metoderna endast får utföras under överinseende av en legitimerad tandläkare. Hos oss kan Du därför bleka tänderna med OPALESCENCE inkl undersökning och blekskenor för 3500 SEK!

Kristian Hellgren profilbild

Kristian Hellgren

Leg. Tandläkare / Parodontolog

Specialisttandläkare

Sveriges privata specialist tandläkare Logotype

Innehar socialstyrelsens bevis om specialistkompetens sedan 1994

Socialstyrelsen Logotype
Försvarsmedicinska sällskapet Logotype

Försvarsmedicinska sällskapet

TEV Logotype
Försäkringskassan Logotype