Implantat

BEHANDLINGAR

IMPLANTATBEHANDLING

Implantat skruv

Om tandimplantat: Implantatbehandling dvs. insättandet av fixturer(skruvar) i käkbenet på vilket kronor broar och proteser kan fästas är en sedan flera decennier utprovad och dokumenterad metod ( den s.k. Brånemarksmetoden). ”Skruvarna” i TITAN gängas ned i förborrade säten under lokalbedövning och lämnas att läka i minst 8 veckor innan de nya tänderna kan påbörjas.


Att operera in titanskruvar gör INTE ONT. Däremot kan man uppleva en del smärta och svullnad några dagar efter ibland också blåmärken. Detta kan behandlas med smärtstillande och min erfarenhet av hundratals operationer är att patienten finner ingreppet lindrigare än väntat.


Implantat skruv

Tandimplantat utvecklades ursprungligen av NOBEL Pharma efter ett patent av Professor Per-Ingvar Brånemark i Göteborg, men nu finns det sedan flera år många olika tillverkare som dessutom gjort flera vedertagna produktförbättringar(såsom ytförstoringar). Specialistkliniken arbetar uteslutande med 3i BIOMET´s självgängande, ytförstorade fixturer med Brånemarks ursprungliga design. 3i BIOMET är USA´s ledande implantattillverkare . Genom att använda väl utprovade designer och de bäst dokumenterade behandlingsmetoderna garanteras patienten hög säkerhet och god förutsägbarhet av resultatet.

Det sker givetvis ständigt utveckling av behandlingsmetoder om utrustning men eftersom ett 100 % lyckande hos den enskilde patienten är målet finns lite utrymme för ”experimenterande” på kliniker av metoder som ännu inte har lång och adekvat uppföljning. Vad gränsen går för detta diskuteras alltid men den ursprungliga metoden har idag mer än 30-års positiv uppföljning.

Även om den enskilde operatörens kompetens och skicklighet givetvis påverkar resultatet anses implantatbehandlingar fortfarande generellt sett ha en lyckande frekvens på

mellan 95 %, (mindre än optimalt ben i överkäken) – 98 % (kraftigt ben i underkäken) i händerna på en erfaren operatör.

Idag krävs det vanligen 3-6 implantat i endera käken för att hålla 10-12 tänders broar i metallkeramik. De flesta patienter får mellan 4-5 implantat.

Ett väl inläkt implantat (minst 8 veckor) tycks idag fortfarande ha en överlevnad på

minst 20 år även om erfarenheten nu visar en liten ökad risk för implantatförluster över tiden. Orsaken kan vara brister redan initialt men det finns även beskrivet tandlossningsliknande bennedbrytning och inflammation kring fixturen (PERIIMPLANTIT) även efter flera goda funktionsår. Risken för detta är dock fortfarande förhållandevis låg och de flesta patienter kan räkna med mycket lång hållbarhet.


SINUSLIFT. Ett allt vanligare ingrepp när det saknas tillräckligt med käkben i de bakre regionerna av överkäken är det sk sinusliftet. Det innebär att kirurgen skapar en liten lucka i den oftast tunna benväggen in mot bihålan. Efter att försiktigt ha frilagt slemhinnan i bihålegolvet förskjuts denna tillsammans med benluckan inåt i bihålan så ett ”tält” skapas ovanför tandbenet. Implantatet kan sedan borras in på vanligt sätt och den överskjutande delen hamnar då i ”tältet”.

Vanligtvis fyller man även tomrummet med sk benersättningsmedel som kan vara helt syntetiskt eller bovint ben men en nyligen publicerades en svensk studie visar på 98,5%  6-årig lyckandefrekvens även helt utan benersättningsmedel 1. Avslutningsvis täcks öppningen i bihåleväggen med ett ”plåster” ett sk resorberbart membran oftast av kollagen som kroppen själv löser upp. Normalt sett har patienterna inte mer efterbesvär av dessa ingrepp visavi en ”vanlig” implantatoperation. Läkningstiden efter sinuslift är längre dvs 3-6 månader före den nya tanden kan anslutas.


1. ”Sinus boneformation and implant survival after sinusmembrane elevation and implant placement: a 1- to 6-year follow-up study” Clin.Oral.Impl.Res.2011;22 (10):p.1200-1212. Cricchio, G. et al

Kristian Hellgren profilbild

Kristian Hellgren

Leg. Tandläkare / Parodontolog

Specialisttandläkare

Sveriges privata specialist tandläkare Logotype

Innehar socialstyrelsens bevis om specialistkompetens sedan 1994

Socialstyrelsen Logotype
Försvarsmedicinska sällskapet Logotype

Försvarsmedicinska sällskapet

TEV Logotype
Försäkringskassan Logotype